Nieuwe locatie KoffiePLUS middagen

Nieuwe locatie KoffiePLUS middagen

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert in samenwerking met Welzijn Ouderen regelmatig activiteiten, zoals KoffiePLUS en FilmBieb.

Voorheen waren deze activiteiten in de Infirmerie, maar met de verhuizing van Catharinastichting naar Het Prinsenkwartier, worden deze activiteiten hier voortaan georganiseerd, in de aparte ruimte “Het Bolwerk.” Woensdag 7 oktober wordt de eerste KoffiePLUS-lezing van dit najaar georganiseerd en neemt streekarchivaris Bob Benschop u mee door de geschiedenis van Voorne Putten.

Van zijn hand verscheen het boek ‘Van Weilanden naar Woonwijken’ waarin de roerige geschiedenis van Voorne-Putten in de periode 1945-1975 wordt gepresenteerd. Aan de hand van foto’s uit de collectie van het Streekarchief en andere instellingen wordt in beeld gebracht hoe de samenleving te maken kreeg met de gevolgen van de Deltawerken, de uitdijende haven en de ruilverkaveling. Tijdens deze lezing krijgt u een voorproefje van dit nieuwe boek:

Het overwegend agrarische Voorne-Putten onderging in de tweede helft van de twintigste eeuw een ingrijpende metamorfose. Het weidse uitzicht boven de uitgestrekte polders kreeg een totaal ander aanzien toen de fabrieksschoorstenen, hoogspanningsmasten, woonwijken en flatgebouwen verrezen. De bewoners hadden weinig grip op alle veranderingen die de oprukkende havens en aanleg van de Haringvlietdam met zich meebrachten. De locaties van nieuwbouw en de uitbreidingen op het gebied van infrastructuur werden gedicteerd door planologische diensten.

Toch probeerde het eiland zijn eigen stempel te drukken: Brielle liet tal van historische panden restaureren terwijl Spijkenisse zich niet langer door het verleden wenste te laten leiden en de dorpskern grotendeels sloopte. Hellevoetsluis poogde nieuwe industrieën aan zich te binden om de leegstaande marine-complexen te laten herleven. Rockanje en Oostvoorne ontpopten zich als uiterst populaire badplaatsen.

Praktische informatie
Het Prinsenkwartier – Het Bolwerk
M.H.Trompstraat 135
3231 XN Brielle

Datum: woensdag 7 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: €5,- / Leden €3,-

Corona maatregelen
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta hanteert de richtlijnen van de RIVM om er voor te zorgen dat u op een veilige manier van KoffiePLUS kunt genieten. Meld u vooraf aan en houd bij uw bezoek anderhalve meter afstand.

www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl