Image

Stichting Kunst en Cultuur Brielle

Stichting Kunst en Cultuur Brielle houdt zich bezig met:

  • coördinatie en afstemming van de sector kunst en cultuur in Brielle
  • het opbouwen en onderhouden van een netwerk op het gebied van kunst en cultuur.
  • ondersteuning van de sector
  • realiseren van een jaarlijks theaterprogramma
  • initiëren en organiseren van vernieuwende activiteiten op het terrein van de kunst-, cultuur- en erfgoededucatie
  • het in stand houden van een cultureel en kunstzinnig programma voor Brielle

Stichting Kunst en Cultuur Brielle is verantwoordelijk voor het Cultuurweb van Brielle en ondersteunt de organisaties met hun website onder het Cultuurweb. Daarbij hoort het bijhouden van de lokale culturele agenda: de Cultuurladder. De stichting geeft advies aan individuen en organisaties voor het organiseren van culturele activiteiten in Gemeente Brielle (ook middels het digitaal loket).

De werkgroep van Stichting Kunst en Cultuur Brielle organiseert het Eenakterfestival, het Vertelfestival, Open Monumentendag, het Jumbo Big Band festival, Muziek in de Kamer en de Maskerade.

Samen met vele vrijwilligers is de stichting verantwoordelijk voor de programmering van BREStheater en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES.