Image

Wereldwinkel Brielle

Wat is eerlijke handel?
Wereldwinkels vinden dat handel eerlijk moet zijn. Daarom hebben ze regels opgesteld waarin staat wat eerlijke handel is.

In het kort gaat het hierom:

  • Handel met respect voor mens en milieu
  • Menswaardige omstandigheden en zorg voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
  • Duurzame handelsrelaties met producenten en een goede prijs voor hun producten.
  • Ondersteuning bij productontwikkeling
  • Inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners.
Niet alleen de producenten moeten aan deze criteria voldoen maar ook de importeurs die aan Wereldwinkels leveren en de Wereldwinkels zelf. Eerlijke handel is namelijk gelijkwaardige handel.